Abordare

MMC abordează fiecare client şi fiecare dosar cu maximă seriozitate, considerând că trebuie să înţeleagă în profunzime tot contextul, pentru a putea acorda servicii în mod eficace şi eficient, ţinând cont de ansamblul de interese ale Clientului, inclusiv indirecte sau pe termen lung, astfel ca, dincolo de soluţionarea cât mai favorabilă a problemei juridice pentru care Clientul s-a adresat MMC, eventuale alte efecte negative sau riscuri pentru Client, chiar nebănuite iniţial de acesta, să fie evitate sau diminuate sau cel puţin cunoscute şi asumate în cunoştinţă de cauză.

De aceea, MMC preferă să refuze un client sau un dosar potenţial şi să recomande altă societate sau cabinet de avocatură, decât să reducă nivelul calitativ al serviciilor juridice acordate, din cauza insuficienţei resurselor de timp sau a insuficientei experienţe pe acel domeniu. De asemenea, MMC acordă multă atenţie prevenirii situaţiilor de conflict de interese şi oricăror elemente care pot umbri încrederea Clientului sau încrederea publică în profesionalismul şi loialitatea MMC.

MMC accentuează obligaţia de independenţă profesională şi respectul pentru limitele legale ale atribuţiilor şi mijloacelor la care poate apela. Astfel, conform Statutului profesiei de avocat, MMC este dator să dea Clientului doar sfaturi juridice corespunzătoare legii şi să acţioneze numai în limitele legii, potrivit crezului său profesional, fiind un consilier şi reprezentant al Clientului, dar nu un prepus sau simplu executant al solicitărilor acestuia.

MMC consideră că Clienţi săi trebuie să fie cât mai bine informaţi, şi să decidă în cunoştinţă de cauză, pe baza informaţiilor şi explicaţiilor furnizate de MMC, care să fie soluţia juridică adoptată la nivel strategic, a cărei implementare să fie apoi eventual realizată sau asistată de MMC, ea argumentându-şi în scris fiecare opinie sau propunere importantă, dar putând să-şi asume în numele Clientului numai deciziile tactice şi efectuarea paşilor concreţi, neavând dreptul să se substituie voinţei Clientului în decizii esenţiale sau de risc ridicat, cum ar fi cele calificabile juridic drept acte de dispoziţie sau luate în context de legislaţie neclară, doctrină necristalizată sau jurisprudenţă neunitară.

MMC nu se sfieşte să susţină cazuri dificile, atipice, incerte sau care ar adversa persoane sau grupări cu mare putere politică, economică sau de altă natură, dar va opera cu respectarea eticii profesionale, oferind şi pretinzând respectul necesar din partea instanţelor, autorităţilor administrative, altor avocaţi, mass-mediei şi altor entităţi, reputaţia profesională fiind de maximă importanţă.

MMC consideră că pe termen lung sunt mai avantajoase soluţiile juridice echitabile şi va insista pentru redactarea de propuneri de documente cu clauze echilibrate. MMC va trata cu prudenţă soluţiile juridice de mare risc chiar dacă sunt foarte tentante economic şi chiar dacă i-ar aduce conjunctural beneficii morale dorite.