Istoric

MMC este o societate de avocatură tânără, dar formată din avocaţi cu multă experienţă, ce au activat în trecut în calitate de avocaţi colaboratori sau cabinete individuale avocaţiale în conlucrare cu alte structuri, inclusiv cu una din cele mai mari societăţi de avocatură activă în zona Clujului, având astfel oportunitatea să rezolve de-a lungul anilor probleme juridice foarte diverse şi adesea de nivel înalt de complexitate, atipicitate şi valoare.

Astfel, avocaţii parteneri, fondatori ai MMC, beneficiind de formare multidisciplinară, pregătire academică şi experienţă profesională juridică şi extrajuridică diversă, la nivel local şi naţional, dar şi internaţional, au auditat, consiliat, asistat şi reprezentat cu succes firme din domeniul IT, imobiliar şi industrial, dintre cele mai mari active în nord-vestul României, multe fiind parte a unor corporaţii multinaţionale.

În acest context, avocaţii MMC au redactat sau revizuit contracte de comerţ internaţional şi au gestionat negocieri şi litigii în valoare de sute de mii sau milioane de Euro, au fost implicaţi în probleme complexe de audit juridic, fuziuni şi achiziţii, de insolvenţă, dezvoltări imobiliare mari tip greenfield şi brownfield, de asigurări, urbanism, bancare, de drept fiscal şi dreptul muncii cu elemente de extraneitate, proprietate intelectuală şi protecţia datelor personale.

În afara activităţii de avocatură de business, avocaţii MMC au experienţă bogată şi în multe domenii clasice de drept civil şi administrativ sau alte ramuri de drept privat sau public, dar şi în mai multe domenii atipice, cum sunt elaborarea şi promovarea de proiecte de lege şi de acte administrative normative (hotărâri de guvern, ordine ministeriale, hotărâri de consiliul local şi judeţean) respectiv probleme speciale de drept societar, medical, asociativ, turistic, sportiv sau de mediu.