Contencios contravenţional

Plângeri contravenţionale în domeniul circulaţiei rutiere, ordinii publice, gestiunii deşeurilor, protecţiei mediului, inclusiv căi de atac şi recuperarea amenzilor eventual achitate în caz de admitere a plângerilor. MMC abordează contenciosul contravenţional în lumina jurisprudenţei CEDO şi CJUE şi militează pentru modificarea legislaţiei naţionale române de profil pentru eliminarea aspectelor neconvenţiale