Dreptul familiei şi succesoral

Recunoaşterea şi transcrierea actelor de stare civilă străine, convenţii matrimoniale, constatarea calităţii de bun propriu, divorţ, partaj şi reglementarea custodiei copiilor minori, redactare şi interpretare de testamente, asistare şi reprezentare în proceduri succesorale notariale sau judecătoreşti, în procese de stabilirea sau contestarea filiaţiei, în proceduri de adopţie şi alte domenii din sfera dreptului familiei şi a celui succesoral.