Dreptul mediului

Consultanţă, asistare şi reprezentare în obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii de mediu, şi alte asemenea acte de reglementare, respectiv în stoparea emiterii celor abuzive sau anularea acestora, a actelor subsecvente şi stoparea activităţilor demarate ilegal. MMC se ocupă şi de subdomenii speciale precum accesul la informaţii şi participare publică la luarea deciziilor de mediu, dreptul ariilor naturale protejate, dreptul biodiversităţii, dreptul peisajului, dreptul apelor, dreptul gestiunii deşeurilor, drept silvic şi cinegetic, aspecte de mediu ale dreptului urbanismului şi amenajării teritoriului, precum şi de redactarea, promovarea şi modificarea de acte normative de mediu şi probleme de dreptul UE şi internaţional al mediului.