Dreptul străinilor

Consultanţă, asistare şi reprezentare a cetăţenilor non-UE în obţinerea vizei române, prelungirea dreptului de şedere şi obţinerea dreptului de şedere pe termen lung, a rezidenţei fiscale şi a domiciliului pe teritoriul României, obţinerea cetăţeniei, a drepturilor diverse pentru membrii de familie, a recunoaşterii actelor de studii şi altor certificări, obţinerea dreptului de muncă şi alte avize, autorizări şi acte doveditoare, inclusiv în domeniul asigurărilor sociale şi reprezentarea şi asistarea în relaţia cu IGI, organele fiscale şi alte autorităţi, precum şi în relaţia cu instituţii de credit, furnizori de utilităţi, autorităţile administraţiei publice locale şi angajatori.