Drept informatic şi al proprietatii intelectuale

Termeni si condiţii pentru pagini de Internet şi site-uri de comerţ electronic, contracte de cesiune de drepturi de autor, în special în domeniul dezvoltării de programe de calculator, în domeniul operelor literare, artistice şi ştiinţifice, în domeniul interpretării artistice şi al audiovizualului, dreptul mărcilor şi al brevetelor de invenţie, dreptul Internetului, dreptul de autor în context internaţional, combaterea pirateriei, plagiatului şi contrafacerilor, asistare în relaţie cu ORDA, EUIPO şi WIPO.