Drept societar / corporatist

Înfiinţare, reorganizare şi dizolvare de firme, incluzând verificarea disponibilităţii denumirii, redactare şi revizuire de acte constitutive de operatori economici (de exemplu SRL, SA) şi de filiale şi sucursale, de diverse hotărâri AGA, autorizări de activităţi, deschidere de puncte de lucru, obţinere de certificate constatatoare şi alte proceduri specifice Registrului Comerţului, proiecte de fuziune şi divizare, contracte de mandat pentru administratori şi directori, regulamente interne, due diligence şi audituri pentru fuziuni şi achiziţii.