Dreptul insolvenței

Cereri de deschidere a procedurii insolvenţei, cereri de intrare voluntară în reorganizare sau faliment, declarare de creanţe, asistare şi reprezentare în cadrul adunărilor şi comitetelor creditorilor, atragerea răspunderii administratorului, probleme de insolvenţă frauduloasă, acţiuni în anularea actelor administratorilor firmei insolvente, recuperarea de debite, planuri de reorganizare, insolvenţa persoanelor fizice calificate judiciar drept profesionişti, mandat ah-hoc şi concordat preventiv, insolvenţe transnaţionale.