Clauzele din contractul de asistenţă juridică – precizări

Contractul de asistenţă juridică cu MMC dezvoltă conţinutul minimal prevăzut de Statutul profesiei de avocat, reglementând expres şi detaliind toate aspectele importante juridic ale obiectului său, drepturilor şi obligaţiilor părţilor, pentru a exista pentru Client claritatea necesară şi pentru a evita necunoaşterea unor prevederi legale a căror incidenţă este oricum implicită. Contractele au conţinut adaptat tipului de contract (pentru litigii, consultanţă sau servicii speciale, cu diferenţiere în funcţie de obiect specific sau generic de tip abonament sau la cerere) şi clientului (profesionist sau consumator), şi sunt redactate în limba română sau bilingv, putând avea ulterior acte adiţionale şi, după caz solicitări şi acceptare a solicitării, dublet echivalent juridic unui act adiţional.