Confidenţialitatea

Descărcați ca declarație în format .pdf

MMC subliniază că are, ca Societate, şi au şi personal toţi avocaţii care activează în Societate, şi orice altă persoană din cadrul ei sau cu care colaborează (de exemplu personal tehnico-administrativ, experţi contabili, consultanţi fiscali etc.) în mod automat, prin efectul legii, fără nevoia încheierii vreunui acord de confidenţialitate cu clientul sau potenţialul client, o obligaţie de păstrare a confidenţialităţii.

Această obligaţie rezultă, în principal, din articolele din legislaţia de organizare şi exercitare a profesiei de avocat ce tratează expres şi specific obligaţiile de confidenţialitate în legătură cu informaţiile legate de clienţi şi potenţiali clienţi, şi anume art.11, 35 şi 45 alin.(6) din Legea 51 / 1995 şi cele prevăzute de art.6, 8, 9 şi 10 din Statutul profesiei de avocat din 2011.

Obligaţia de confidenţialitate din partea MMC este absolută şi nelimitată în timp, şi este cu privire la toate informaţiile, documentele şi înregistrările încredinţate de Client sau potenţialul Client pe orice cale sau luate la cunoştinţă direct sau indirect în urma interacţiunii cu acesta, cu reprezentanţii sau prepuşii săi, şi care nu erau deja deţinute de Societate sau nu sunt făcute publice sau comunicate legitim de către terţi.

Această obligaţie de confidenţialitate se menţine prin efectul legii indiferent dacă potenţialul Client va încheia sau nu un contract de asistenţă juridică cu MMC, şi subzistă şi după ce eventualul contract încetează. Pe timpul derulării unui contract de asistenţă juridică, obligaţiile de confidenţialitate ale Societăţii sunt explicitate specific în clauzele acestuia. O eventuală încălcare de către MMC a obligaţiilor legale de confidenţialitate faţă de Client sau potenţialul Client atrage răspunderea disciplinară, civilă, delictuală şi penală, după caz, conform prevederilor legale, pentru MMC şi personal pentru persoana fizică vinovată.