Cum deveniţi Clientul nostru

Conform abordărilor MMC anterior expuse, MMC de regulă poartă mai întâi convorbiri sau corespondenţă preliminară cu potenţialii clienţi, pentru a determina solicitările, nevoile, aşteptările şi posibilităţile acestora, pentru a decide dacă propria competenţă şi grad de încărcare şi respectiv regulile de evitare a conflictelor de interese permit de principiu încheierea contractului de asistenţă juridică. Apoi, MMC face o estimare preliminară a fezabilităţii şi a volumului şi tipului de muncă avocaţială şi de costuri pe care le-ar implica pentru client ca onorariu şi cheltuieli şi le comunică, revenind cu eventuale explicaţii suplimentare.

Odată primit acceptul de principiu, MMC redactează şi transmite potenţialilor clienţi în scris, de regulă prin e-mail, propunerea de contract de asistenţă juridică, cu solicitarea semnalării oricăror nelămuriri şi a eventualelor propuneri de modificare sau completare şi a tuturor datelor de identificare şi contact şi copiei documentelor relevante. După finalizarea negocierilor prin ajungerea la un acord, de regulă prin corespondenţă, asupra tuturor clauzelor contractului, se definitivează redactarea şi se înregistrează în Registrul contractelor de asistenţă juridică, la acest moment dobândindu-se calitatea de Client şi devenind incidente prevederile legale de protecţie a relaţiei avocat-client şi drepturile şi obligaţiile legale aferente Clientului şi MMC, inclusiv caracterul de document cu dată certă şi de titlu executoriu a contractului de asistenţă juridică.

Simultan sau ulterior finalizării convenirii conţinutului contractului de asistenţă juridică, se semnează pe suport de hârtie deodată sau, la nevoie, decalat temporal, prin corespondenţă, în scop probatoriu, în minim două exemplare, înscrisul care redă conţinutul contractului, mai întâi de către MMC, apoi de către Client. În final, un exemplar original va fi înmânat/restituit Clientului, iar celălalt va fi păstrat în arhiva avocaţială, toate exemplarele şi conţinutul lor având regim confidenţial.