Precizări privind onorariile şi cheltuielile

Conform legislaţiei avocaţiale, cheltuielile făcute de MMC în numele Clientului sunt separate, se decontează distinct cu Clientul şi nu se includ în onorariile avocaţiale, iar acestea din urmă se achită total sau cel puţin parţial în avans, sunt stabilite orar sau global / forfetar şi pot cuprinde, alături de onorariul de bază, şi un onorariu de succes, dar cele de bază nu pot fi stabilite exclusiv procentual în funcţie de valoarea obiectului contractului şi acordarea lor nu poate fi legată de atingerea sau nu a scopului final urmărit de Client, având în vedere că obligaţiile MMC sunt, conform legii, de diligenţă, nu de rezultat.