Acte constitutive şi de reglementare internă

MMC se ocupă de constituirea, modificarea actelor constitutive şi de dizolvarea persoanelor juridice de orice tip, de exemplu firme şi ONG-uri, precum şi de autorizarea PFA-urilor şi practicanţilor de profesii liberale, şi de asemenea de evaluarea juridică a oricăror entităţi în vederea preluării prin fuziune sau achiziţie sau acceptării ca asociat, furnizor sau client, prin due diligence şi audit de secundă parte sau asistarea sau reprezentarea la asemenea procese conduse de alte entităţi.

De asemenea, MMC asistă juridic Clienţii în organizarea internă iniţială şi în reorganizarea sau optimizarea ulterioară, incluzând diagnoza juridică a modului lor de organizare şi funcţionare, stabilirea necesităţilor şi variantelor optime de normare internă şi revizuire a sistemului reglementativ, asistarea juridică în procesul decizional intern în organele persoanei juridice, redactarea şi revizuirea de documente normative interne, statute, regulamente şi proceduri interne, formulare şi modele de contracte şi alte acte juridice, procese-verbale de şedinţă şi decizii a organelor persoanei juridice sau titularului entităţii.

MMC asistă juridic Clienţii ei, la cerere, la procesele proprii de evaluare şi conformare cu normele legale, cerinţele reglementative interne şi cele contractuale asumate, precum şi la controale de orice tip ale autorităţilor publice, la audituri financiare şi la evaluări şi audituri de secundă parte şi terţă parte, inclusiv de certificare, supraveghere sau recertificare pe standarde de tipul celor de management din seriile ISO 9000, 14000, 22000, 27000, 37000, 45000 etc., având în vedere importanta componentă de complianţă reglementativă impusă de aceste standarde.