Consultanţă juridică generală

MMC oferă consultanţă juridică prin evaluarea documentelor şi situaţiilor de fapt, a legislaţiei, doctrinei juridice şi practicii judiciare şi administrative, solicitarea de clarificări din partea autorităţilor publice, redactarea de opinii juridice şi rapoarte pe teme specifice solicitate de Client, precum şi redactarea şi furnizarea periodică de buletine informative legislative şi ţinerea unor inventare de norme aplicabile, realizarea de evaluări, verificări şi instruiri ale personalului şi reprezentanţilor Clienţilor pe teme juridice.

MMC asigură, la cerere, şi monitorizarea pe teme de interes pentru Clienţi a activităţii practicienilor în insolvenţă, executorilor judecătoreşti sau altor profesionişti contractaţi de Client sau care activează pe teme de interes pentru Client, precum şi monitorizarea unor evidenţe şi publicaţii precum Portalul Instanţelor, Buletinului Procedurilor de Insolvenţă, Buletinele Oficiale de Proprietate Industrială, Registrul Comerţului, Cartea Funciară, RNPM (fostul AEGRM), Registrul Naţional ONG, publicaţiile ANAF sau ale anumitor UAT privind debitorii şi alte asemenea.

MMC asigură supervizarea procedurilor curente cu implicaţii juridice la nivelul Clientului, cum este verificarea conţinutului propus al contractelor care se încheie sau a actelor juridice unilaterale care se emit de către Client, a notificărilor şi declaraţiilor de diverse tipuri, legalitatea actelor justificative contabile şi modul de ţinere a diverselor evidenţe, autorizarea diverselor spaţii, echipamente sau activităţi, înscrierea de garanţii sau incidenţa anumitor norme legale asupra activităţii Clientului sau drepturilor şi intereselor acestuia.