Generalităţi

MMC oferă un spectru foarte larg de servicii juridice, adaptat pentru fiecare tip de client şi de domeniul / arie de practică în parte, acoperind în principiu toate fazele şi aspectele de identificare şi rezolvare completă şi durabilă a problemei juridice certe sau potenţiale a Clientului, dacă este guvernată de legislaţia română, de cea a Uniunii Europene sau de norme internaţionale, în direcţia conceptului de “one-stop shop”.

Desigur, MMC, ca societate de avocatură, oferă şi serviciile auxiliare aferente, cum sunt multiplicări, scanări, expedieri, depuneri, ridicări şi alte operaţiuni tehnice cu documente, plata de diverse taxe, precum şi servicii speciale de tip găzduirea temporară pentru sedii de firme şi servicii fiduciare, menţinându-se însă în sfera stabilită de lege. Pentru situaţiile ce exced competenţa avocaţială MMC poate oferi servicii de identificare, evaluare şi recomandare de prestatori de profil pentru aceste servicii conexe necesare Clientului. Ne bazăm în acest sens şi pe experienţa noastră anterioară de colaborare cu notari, executori judecătoreşti, practicieni în insolvenţă, mediatori, consultanţi fiscali, experţi contabili, evaluatori autorizaţi, traducători şi interpreţi autorizaţi, experţi topografici şi cadastrali, detectivi particulari, agenţi imobiliari, brokeri în asigurări, specialişti în resurse umane etc.

Serviciile MMC sunt oferite în limba română sau engleză, iar la cerere anumite servicii pot fi oferite şi în germană sau franceză, având în vedere cunoştinţele şi certificările avocaţilor MMC, inclusiv de traducător şi interpret autorizat pentru anumite limbi. Pentru alte limbi, MMC va apela, dacă e cazul, la servicii de profil. În principiu, MMC acordă servicii pe teritoriul României şi la distanţă, prin Internet sau alte mijloace de comunicare, dar poate asista sau reprezenta Clienţi şi în străinătate pentru proceduri supuse dreptului român, european sau internaţional.