Newsletter legislativ

În mediul economic și social actual, marcat frecvent de crize și urgențe, în continuă schimbare, devine esențial să rămâi conectat la modificările normative și eventualele proiecte legislative, și mai ales la o selecție și interpretare profesionistă a acestora, dat fiind că sunt, din păcate, atât de numeroase, necorelate și adesea neclare. O asemenea resursă ușurează adoptarea unei strategii proactive, de adaptare la evoluția mediului legislativ și la schimbările pe care acesta le determină.

În acest sens, echipa noastră selectează periodic, rezumă și comentează sintetic noutățile legislative, atât din legislația națională cât și din cea europeană, oferind o privire de ansamblu asupra evoluțiilor importante dar și informații concrete de utilitate practică în domenii specifice și corelațiile și implicațiile asupra altor domenii și aspecte.

Societatea noastră oferă clienților Newsletter-e legislative în limba română, engleză sau franceză, cu frecvență lunară sau bilunară cu posibilitatea selecției sau aprofundării anumitor domenii de interes, sau alte tipuri de personalizare.