Proceduri necontencioase

MMC oferă, printre altele, servicii de asistenţă sau reprezentare în negocieri, concilieri şi medieri, în proceduri necontencioase în faţa instanţelor sau autorităţilor administrative şi entităţilor asimilate, cum sunt notarii şi executorii judecătoreşti şi organizaţiile camerale ale profesiilor liberale. MMC poate asista sau reprezenta Clienţii şi în audienţe la autorităţi publice sau în faţa diverselor comisii şi în faţa organelor colective consultative sau deliberative ale autorităţilor publice locale şi centrale, adunările şi comitetele creditorilor, adunările generale ale unor structuri asociative.

MMC se poate ocupa de atestare a identităţii părţilor, conţinutului şi datei documentelor, de asigurarea reprezentării unei părţi care nu a mandatat-o expres, în cadrul procedurii curatorului special, de redactarea de petiţii, cereri, memorii şi alte demersuri administrative, de obţinerea pe căi necontencioase de informaţii şi documente, inclusiv autorizaţii, acorduri, avize şi alte acte de reglementare şi alte acte administrative individuale de orice fel de la autorităţile române, precum şi de redactarea şi promovarea de acte administrative normative de nivel local sau naţional sau proiecte de lege sau ordonanţă pentru modificarea cadrului legal în direcţia dorită de Client.