Clarificări parţiale privind depunerea de către ONG la ANAF a declaraţiei 230 de redirectare a 2% din impozitul pe venit

Prin Ordinul ANAF 1003 / 2018 s-a aprobat Procedura privind procesarea formularelor 230 “Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”, ordin ce a fost publicat în Monitorul Oficial 316 / 11.04.2018.

În esenţă, este materializarea promisiunii ANAF, făcută printr-un recent comunciat de presă, de a reveni asupra controversatei circulare transmise cu mai multe săptămâni în urmă organelor fiscale prin care dispunea ca acestea să refuze înregistrarea declaraţiilor 230 la ghişeu dacă sunt aduse nu de titular sau împuternicit al acestuia, sau altă persoană expres mandatată, ci de un reprezentant al ONG beneficiar, interpretare care a stârnit critici aspre şi acuze la adresa ANAF.

Noua procedură, materializată de data aceasta într-un document public (Ordin ANAF publicat în Monitorul Oficial) consacră expres posibilitatea ca reprezentanţii ONG beneficiar să depună centralizat declaraţiile 230 primite de ei de la contribuabili, în care sunt menţionaţi ca beneficiari, fără să se solicite o împuternicire în formă scrisă în acest sens, dar instituie un mecanism de control pentru depistarea erorilor şi probarea mai uşoară a eventualelor cazuri de fraudă, cerând printre altele întocmirea de borderou şi consemnarea identităţii deponentului declaraţiilor.

Astfel, prin noua procedură se verifică şi dacă nu s-a indicat în formular o sumă prea ridicată sau nu sunt mai multe formulare 230 depuse pe numele aceluiaşi contribuabil, iar dacă formularul 230 a fost depus de altă persoană, pe bază de borderou, se va trimite contribuabilului o notificare în care să i se comunice că s-a primit din partea lui un formular 230 şi se aşteaptă o perioadă determinată ca acesta să reacţioneze dacă nu ştie să fi semnat în mod real aşa un formular (şi deci cineva l-a completat în fals).

Un element pozitiv este şi faptul că se stabilesc şi o serie de termene legale, destul de strânse, pentru organele fiscale, referitor la în câte zile trebuie să finalizeze procedura inclusiv să comunice trezoreriei bunul de plată pentru suma direcţionată prin formularul 230.

Stabilirea acelor termene este importantă deoarece, la ora actuală, deşi formularele trebuie depuse până în 25 mai, şi virările ar trebui făcute până in 31 decembrie aceluiaş an, dar tehnic organele fiscale ar putea vira ONG-urilor beneficiare încă din vara anului respectiv sumele, s-a putut dovedi că le virează de regulă abia în primele luni ale anului următor, sau chiar deloc…

Această nouă procedură nu clarifică însă şi cum se vor depune de către ONG-uri la organul fiscal formularele 230 din partea altor / mai multor persoane fizice – modelul de borderou, dacă e impus deja de câte ori sunt minim două formulare, sau numai de la un anumit număr de persoane în sus, dacă cel care depune trebuie sa prezinte o împuternicire din partea ONG-ului etc. Prin urmare au rămas elemente neclarificate şi ONG-urile sunt ţinute încă în suspans privind anumite aspecte ale procedurii legate de formularele 230.

Mai mult, formularul 230 nu a fost modificat, dar ar trebui modificat, pentru a evidenţia posibilitatea virării nu a 2%, ci a 3,5% din impozitul pe venit, dacă ONG-ul beneficiar este din categoria celor acreditate şi licenţiate pentru activităţi de asistenţă socială, în lumina recentelor modificări ale legislaţiei fiscale aduse prin OUG 25 / 2018.

La fel, nu este înca suficient de clar în privinţa redirecţionărilor de impozit din partea celor care trebuie să depună declaraţie de venit la organele fiscale – ce era în trecut declaraţia 200 cu termen de depunere 25 mai şi a devenit acum declaraţia 212 cu termen 15 iulie (pentru acest an) şi 15 martie (din anii viitori – dacă nu se va modifica din nou). Oricum declaraţia 212 recent aprobată va trebui modificată din nou, din cauză că, la numai o zi de la publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului ANAF care o instituie, s-a modificat din nou legislaţia fiscală, prin introducerea sus-menţionată a variantei de 3,5% în loc de 2% în cazul unei anumite categorii de ONG-uri…

Prin urmare s-au clarificat unele aspecte, dare e stringentă nevoie de noi clarificări în ceea ce priveşte aplicarea mecanismului de 2% pentru ONG prevăzut de Codul Fiscal.

av. Radu Mititean

AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: