OUG nr. 143/2022 pentru modificarea art. 17 din OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României

În Monitorul Oficial nr.  1049 din data de 28 octombrie 2021 s-a publicat OUG nr. 143/2022 pentru modificarea art. 17 din OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

De interes pentru companiile care doresc să aducă în România cetățeni străini pentru muncă, dar și pentru străinii încadrați în muncă care doresc să schimbe angajatorii.

Modificările au în vedere stabilirea unor reguli astfel încât ocuparea unui nou loc de muncă la un alt angajator (de către un cetățean străin) să se poată realiza doar în baza acordului scris exprimat de angajatorul anterior, aspect care permite crearea unui flux unitar de lucru la nivel național, întrucât piața forței de muncă a fost semnificativ afectată pe perioada pandemiei, impunându-se acordarea unor măsuri de sprijin pentru redresarea acesteia.

În situația în care străinul încadrat în muncă dorește ocuparea unui loc de muncă la un alt angajator decât cel care a cerut avizul inițial, noul aviz de angajare se eliberează cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 4, și după caz ale art. 7 sau 9. Până acum nu era reglementat acest aspect, prevăzându-se doar că noul aviz de angajare care se eliberează aceluiași angajator se realizează fără îndeplinirea anumitor condiții, fără a fi reglementată expres situația în care avizul este solicitat de un alt angajator.

În situația în care străinul încadrat în muncă în baza avizului de angajare, dorește ocuparea unui nou loc de muncă, cu condiția să nu fi trecut mai mult de un an de la momentul înregistrării contractului individual de muncă încheiat cu angajatorul anterior, ocuparea unui nou loc de muncă la un alt angajator se poate realiza doar în baza acordului scris al angajatorului anterior, document care este depus de noul angajator la Inspectoratul General pentru Imigrări. Aceste prevederi nu se aplică în cazul în care încetarea contractului individual de muncă a intervenit din inițiativa angajatorului anterior sau ca urmare a acordului părților ori prin demisia străinului dacă angajatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul individual de muncă, în condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii.

Av. Anca MERIAN

AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: