Cele mai importante noutăți aduse de
Ordonanța Militară 8/2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Precizare expresă că activitățile pentru care este voie să ieșim din casă includ și:

  • pescuit comercial și pentru valorificarea / comercializarea produselor rezultate în urma acestor activități – pe declarație se va bifa căsuța aferentă interesului profesional
  • apicultură – dovada de apicultor sau de proprietar al stupilor se poate face cu orice acte doveditoare – pe declarație se va bifa căsuța aferentă interesului profesional
  • achiziția de autovehicule, de piese de schimb sau pentru reparații auto – important mai ales pentru că acum e sezonul montării cauciucurilor de vară – de aceea pe declarație se va bifa căsuța aferentă necesităților de bază

Ca și până acum, și cei care se deplasează în scopurile sus-menționate trebuie să completeze și să aibă asupra lor declarația pe proprie răspundere, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator – se acceptă și dacă nu e tipărită ci se arată de pe telefon

Se prelungește măsura suspendării zborurilor din și spre Spania (spre multe alte țări fiind deja suspendate sau prelungită suspendarea prin ordonanțe militare anterioare).

Se prevede că piețele agroalimentare rămân deschise pe toată perioada stării de urgență, strict pentru agricultorii care prezintă certificat de producător agricol – se elimină deci intermediarii

  • desigur, se permite deplasarea producătorilor agricoli de la locul de producție la piață – evident pentru că este o deplasare în interes profesional
  • unitățile fitofarmaceutice rămân deschise (magazin cu produse pentru protecția plantelor de genul pesticidelor etc.)

Se prelungește închiderea temporara a punctelor vamale închise anterior publicând o listă actualizată a celor care închise total sau parțial (adică se permite numai trafic de marfă).

Se exceptează de la măsurile de izolare la domiciliu sau de carantinare, lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Ungaria, nu prezintă simptome asociate COVID-19.

Se interzice exportul și se condiționează vânzarea intracomunitară de ne-exportarea ulterioară a unor produse agroalimentare de bază (cum sunt grâu, porumb, ulei, soia, zahăr, produse de brutărie etc.)

Se interzice încetarea sau suspendarea activităţii centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilități dar se interzice accesul vizitatorilor. De asemenea, se prevede că demisia angajaților în astfel de centre se va putea face numai cu un preaviz de 45 de zile calendaristice.

Acum se recomandă autorităților locale și proprietarilor de imobile cu destinația de locuințe să monteze dispensere cu dezinfectant și se abrogă obligația în acest sens care fusese introdusă prin OM 4/2020 în sarcina primăriilor.

Se introduce sancțiunea confiscării bunurilor în condițiile OUG 1/1999 privind regimul stării de urgență – și anume dispozitive medicale materiale sanitare al căror transport în vederea distribuirii în afara teritoriului României este interzis

Sunt permise zborurile charter pentru transportul lucrătorilor sezonieri din România către alte state cu avizul autorităților competente – în acest sens, prin Ordinul Ministrului Transporturilor 875/2020 aplicabil de luni, 13 aprilie se prevede că Agentul de recrutare este responsabil de asigurarea echipamentelor de protecție împotriva COVID-19 pentru toți pasagerii și ca pasagerii să nu ajungă la aeroport cu mai mult de 4 ore înainte de ora efectuării zborului.

Autoritățile care au în subordine spitale (Consiliul Județean, Ministerul Transporturilor, Ministerul Apărării) trebuie să asigure personalului din sistemul public sanitar , la cerere, pe lângă spații hoteliere destinate repausului între ture sau gărzi (obligație instituită de Ordonanța Militară 7/2020) și trei mese pe zi și apă.

AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: