CLARIFICARI IN LEGISLATIA MUNCII PRIVIND UNELE TERMENE DE CONTESTARE – LEGEA 269/2021

In Monitorul Oficial nr. 1076 din 10.11.2021 a fost publicata Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, inlaturand neclaritatea privitoare la termenul in care salariatul, nemultumit de masurile unilaterale ale angajatorului legate de executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului sau individual de munca, inclusiv angajamentele de plata a unor sume de bani, trebuie sa se formuleze contestatia in instanta, mai precis 45 de zile calendaristice de la data la care cel afectat a luat la cunostinta de masura dispusa.

In trecut, acest termen de 45 de zile calendaristice de la luarea la cunostinta era prevazut in art.211 lit.a) din Legea 62/2011 a dialogului social, si era in contradictie cu prevederile art.268 alin.(1) lit.a) din Codul Muncii, care prevedea pentru acelasi domeniu un termen de 30 de zile calendaristice, si le raporta la comunicarea deciziei.

Legea 62/2011 este o lege ulterioara fata de Codul Muncii, ca adoptare, si de asemenea ca republicare. Mai mult, avand in vedere continutul ei, care in domeniul muncii are cateva capitole specifice, inclusiv unul privind „reglementarea modalitatilor de solutionare a conflictelor de munca”, poate fi considerata lege speciala in raport cu Codul Muncii. Aplicand principiile lex posterior derogat priori si lex specialis derogat generali, se putea ajunge la concluzia ca prevala termenul din Legea 62/2011. Mai mult, termenul de 45 de zile, fiind mai lung, era mai favorabil salariatului si trebuia considerat ca prevaleaza si din acest motiv.

Totusi existau instante care acceptau termenul de 30 de zile prevazut de Codul Muncii si calificau drept tardive cererile care erau facute peste acest termen de 30 de zile desi in interiorul termenului de 45 de zile perevazut de Legea 62/2011. In schimb, acele instante considerau ca termenul de contestare ar curge doar de la data comunicarii deciziei angajatorului, chiar daca salariatul luase anterior la cunostinta, pe alta cale, de continutul actului. Astfel, desi interpretasera corect legea, acei salariati au fost nedreptatiti.

Noua lege, intrata in vigoare in 13.11.2021, a abrogat expres prevederea din Legea 62/2011 referitoare la termen si modul sau de calcul, disparand astfel dubla reglementare, care era o grava eroare de tehnica legislativa. Astfel a fost eliminata referirea la termenul de 30 de zile si la curgerea termenului doar de la comunicarea deciziei angajatorului.

Totodata, noua lege a dat pentru art. 268 alin.(1) lit.a) din Codul Muncii un continut nou, cvasiidentic cu cel al fostei lit.a) din art. 211 din Legea 62/2011, astfel ca acum temeiul legal pentru termenul de 45 de zile de la luarea la cunostinta a actului ( inclusiv pe alta cale decat a comunicarii lui de catre angajator) este prevazut numai de Codul Muncii si la fel si faptul ca termenul curge de la luarea la cunostinta pe orice cale a actului angajatorului.

Pentru contestarea sanctiunilor disciplinare, termenul a ramas in continuare de 30 de zile calendaristice de la comunicarea deciziei de sanctionare, asa cum se prevede in art.268 alin.(1) lit.b) din Codul Muncii, si tot nemodificat este termenul de 3 ani pentru solicitarea de despagubiri, atat cand cel care le pretinde este angajatorul, cat si cand le pretinde salariatul de la angajator.

AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: