Contravențiile referitoare la starea de urgență

In M.Of. 268 / 31.03.2020 s-a publicat OUG 34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență

 1. s-au mărit mult amenzile
  de la nivelul anterior de 100-5000 lei pt persoane fizice si 1000-70000 lei pt persoane juridice, la nivelul nou de 2000 – 20000 lei pt persoane fizice si 10000 – 70000 lei
 2. pentru ce fapte: pentru încălcarea oricăror prevederi
  • decretul 195/2020 pentru instituirea stării de urgență
  • Ordonanțele militare
  • Ordine DSU și ale prefectului , ale comandantului acțiunii (președintele CNSSU la nivel național – Raed Arafat)
 3. amenzile se aplică fără să fie nevoie de precizare expresă în respectivele norme – fără precedent în legislația română!!!
 4. spre deosebire de regula generală, dacă nu se contestă sau nu se câștigă procesul va putea plăti jumate din minim dar nu din minimul general prevăzut pentru acel tip de faptă ci din suma efectiv aplicată care poate fi oriunde între .2000 – 20.000 lei pentru persoane fizice și 10.000 – 70.000 lei pentru persoane juridice
 5. Fiind stare de urgență, nu curge nici termenul de plată nici termenul de contestare de 15 zile

Referitor la ablație (plata unei jumătăți din minimul prevăzut de lege sau din suma aplicată)

 • Pentru contravențiile săvârșite până la data de 30 martie 2020, indiferent de amenda concretă aplicată, contravenientul poate achita suma de 50 de lei (jumătate din minimul special al amenzii de 100 lei), în termen de 15 zile de la comunicarea sau înmânarea procesului-verbal;
 • Pentru contravențiile săvârșite între 31 martie și 2 aprilie 2020 inclusiv, contravenientul poate achita jumătate din amenda aplicată, ale cărei limite sunt între 100 lei și 5.000 lei;
 • Pentru contravențiile săvârșite începând cu data de 3 aprilie 2020, contravenientul poate achita jumătate din amenda efectiv aplicată între limitele majorate – de la 2.000 lei la 20.000 lei.

Reamintim că regula generală la contravenții este că autoritățile au 6 luni de la săvârșire până când trebuie să întocmească PV și încă 2 luni de la întocmire pentru comunicarea PV către contravenient ==> 8 luni de la săvârșirea faptei până la primirea în poștă a PV + cât îi mai ia poștei să aducă plicul

MĂSURI COMPLEMENTARE:

 1. confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție;
 2. interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate;
 3. suspendarea temporară a activității;
 4. desființarea unor lucrări;
 5. refacerea unor amenajări

Nu sunt aplicabile aceste măsuri complementare decât dacă aplicarea lor va fi expres prevăzută în actul normativ ale cărui dispoziții se încalcă (art. 28 al. 2 din OUG 1/1999 astfel cum a fost modificat de OUG 34/2020)

Contestarea procesului verbal de contravenție NU SUSPENDĂ aceste sancțiuni complementare.
Dacă după o vreme, instanța anulează PV aceasta va putea acorda o despăgubire pentru bunul confiscat.

Și acestor contravenții li se aplică legislația contravențiilor și toate interpretările Înaltei Curți de Casație și Justiție și Curții Constituționale a României legate de aceste aspecte. Prin urmare, astfel cum nu se confiscă mașina pentru că am condus cu viteză mare, nici nu se confiscă telefonul pentru că am vorbit la telefon la volan, nu se va putea confisca autoturismul dacă șoferul a uitat să completeze declarația pe proprie răspundere sau a bifat căsuța greșită sau a încălcat carantina, sau avea este 65 de ani și a ieșit cu mașina
și acestor contravenții.

AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: