OUG 41/2020
referitoare la acordarea indemnizației pentru părinți și pe perioada vacanței

In M.Of. 282 / 03.04.2020 s-a publicat OUG 41/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

În esență, prevede că de indemnizația pentru stat acasă să aibă grijă de copii sub 12 ani beneficiază părintele conform Legii 19/2020 și pe perioada vacanțelor școlare, modificând varianta anterioara a Legii 19/2020 care prevedea ca acea facilitate nu se aplica in vacanță (în 6-21 aprilie e oficial vacanta școlară și pentru grădinițe)

De asemenea, se prevede expres că sunt vizate de lege și creșele (unități antepreșcolare) care inițial au fost omise.

Textul relevant:
======================
Articol unic. –
Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 14 martie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

  (11) Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, inclusiv pe perioada vacanțelor școlare, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ și a unităților de educație antepreșcolară, ca urmare a stării de urgență decretate în condițiile legii.”
 2. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

  (5) Prin unități de învățământ, în cuprinsul prezentei legi, se înțeleg și unitățile de educație antepreșcolară.”
 3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Art. 3. –
  (1) Indemnizația pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.”
AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: