PRIMA CASĂ devine
O FAMILIE, O CASĂ

În M.Of. 280 / 03.04.2020 s-a publicat Legea nr. 40/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, precum și pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia

Modifică inclusiv titlul programului, care se va numi de acum „O familie, o casa” – plafonul este de 2.000 milioane lei

Dintre modificările mai importante amintim:

 • la data solicitării creditului garantat, veniturile nete lunare ale beneficiarului individual sau ale beneficiarului împreună cu soțul sau soția, după caz, nu pot depăși valoarea de 4.500 lei (nu sunt luate în considerare beneficiile de asistență socială primite de persoanele care fac parte dintr-un grup vulnerabil dacă acestea duc la depășirea pragului de 4.500 lei)
 • pentru familiile cu unul sau mai mulți copii, la data solicitării creditului garantat veniturile nete lunare ale familiei nu pot depăși valoarea de 7.000 lei
 • pe durata contractului de credit obținut în cadrul Programului să nu dobândească individual sau împreună cu familia o cotă de peste 1/2 inclusiv dintr-o altă locuință situată în mediul urban, cu excepția celor dobândite prin moștenire. În cazul în care survine o modificare în acest sens după acordarea creditului în cadrul Programului, în termen de 12 luni de la apariția acestei situații trebuie să decidă asupra deținerii locuinței din Program sau altei locuințe și să notifice această decizie Finanțatorului și Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii sau Fondului Român de Contragarantare, cu prezentarea documentelor care atestă înstrăinarea
 • Creditele destinate achiziției locuințelor noi sau nou consolidate (nu mai vechi de 5 ani) pot fi garantate de către stat în procent de maximum 50% din valoarea finanțării, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare.
 • Pentru creditele destinate achiziției celorlalte categorii de locuințe, procentul garantat de către stat poate fi de maximum 40% din valoarea finanțării, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare.
 • Creditele destinate achiziției locuințelor noi sau nou consolidate (nu mai vechi de 5 ani) de către persoanele care fac pare dintr-un grup vulnerabil (definit conform art. 6 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011 ca fiind persoane sau familii care sunt în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri sau de alcool ori a altor situații care conduc la vulnerabilitate economică și socială) pot fi garantate de către stat în procent de maximum 100% din valoarea finanțării, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare.
 • Avansul minim este de 5% din prețul de achiziție al locuinței sau din valoarea costului de construire a locuinței,
 • Prețul de achiziție a locuinței este de maximum 70.000 EUR echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de antrepriză, iar
 • valoarea finanțării garantate este de maximum 66.500 EUR echivalent lei, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței sau valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări
 • În cadrul Programului se acordă următoarele subvenții :
  1. reducerea cu 0,5 puncte procentuale a ratei dobânzii creditului garantat pe toată durata Programului pentru familiile cu un singur copil;
  2. reducerea cu un punct procentul a ratei dobânzii creditului garantat pentru familiile cu doi sau mai mulți copii;
  3. reducerea cu două puncte procentuale a ratei dobânzii creditului garantat pentru persoanele care fac pare dintr-un grup vulnerabil
 • se verifică anual și este condiționată de încadrarea în veniturile nete lunare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) și e), iar subvenția acordată în cadrul Programului nu se poate cumula cu alte facilități acordate din fonduri de la bugetul de stat pentru spațiul de locuit.
 • Acordarea subvențiilor prevăzute la alin. (1) este condiționată de faptul că beneficiarul Programului nu înregistrează restanțe la plata creditului la data de 31 decembrie a anului pentru care se solicită subvenția, în caz contrar aceste restanțe achitându-se până la data depunerii cererii.
 • Acordarea subvenției este condiționată de înrolarea beneficiarului Programului în spațiul privat virtual (SPV)

Se prevede că în 30 de zile Guvernul va actualiza NM de aplicare aprobate prin HG 717/2009 iar în 60 de zile MF prin Ordin MF va stabili procedura de acordare a subvențiilor.

AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: