Termeni și condiții

Disclaimer şi atenţionări

Societatea Civilă de Avocați MUREŞAN MITITEAN CLEJA (MMC) depune eforturi rezonabile ca pagina www.mmc-law.ro precum și paginile de social media ale MMC pe platformele Facebook și LinkedIn să fie continuu funcționale, să nu aibă erori tehnice sau probleme de citire cu versiuni recente ale browserelor uzuale (Chrome, Edge/IE, Firefox, Android, iOS), ca informațiile afișate să fie corecte, complete și actuale, ca paginile să nu conțină viruși informatici sau orice alt tip de malware și să nu planteze sau rețină date ce ar constitui o intruziune nelegitimă în drepturile de privacy ale persoanei care accesează pagina web a MMC sau paginile ei de social media.

Totuși, MMC nu își poate asuma o răspundere în acest sens, inclusiv pentru faptul că pagina www.mmc-law.ro este bazată pe platforma WordPress și găzduită pe un server operat de un terț, însă nici nu este un instrument de comunicare bilaterală, contractare sau interacțiuni de altă natură care ar putea avea efecte juridice, ci are doar rol de informare generală și preliminară despre MMC, identică fiind situația paginilor de social media. Versiunile în alte limbi decât limba română sunt traduceri autorizate ale versiunii române, care în caz de orice discordanță, prevalează.

În textele de pe pagina www.mmc-law.ro pot exista uneori linkuri spre materiale din afara acestei pagini, de regulă pagini web oficiale ale unor autorități publice sau entități asimilate. MMC nu își asumă nicio răspundere pentru funcționalitatea și informația conținută în acele website-uri și nicio calitate în legătură cu acestea, trimiterile fiind cu rol pur informativ.

Aceste precizări sunt valabile și pentru paginile de social media ale MMC precum și pentru eventuale postări ale MMC pe alte website-uri, cum ar fi articole pe site-uri de știri juridice, în publicații online sau pe suport de hârtie, prezentări la evenimente publice sau în videoconferințe și respectiv în documentele emise de MMC.

În consecința tuturor acestor elemente, pentru accesarea www.mmc-law.ro și a paginilor de social media ale MMC este recomandată protecție prin programe antivirus de calitate, iar datele de pe site trebuie considerate cu rol informativ, neconstituind consultanță juridică nici comunicări oficiale ale MMC, pentru dobândirea acestui statut fiind necesară solicitarea și obținerea comunicării lor directe de către MMC prin e-mail, sau pe suport informatic semnate electronic de MMC ori pe suport de hârtie semnate olograf de un reprezentant autorizat al MMC.

Orice încercare de modificare neautorizată a conținutului sau setărilor, de ștergere sau infectare cu malware, de descărcare integrală cu software dedicat și alte asemenea utilizări abuzive sau acțiuni ilegale asupra www.mmc-law.ro sau paginilor de social media ale MMC vor fi sesizate autorităților, cercetate și pedepsite conform legii penale.

Drepturi de autor și proprietate intelectuală

Informațiile de pe pagina de Internet www.mmc-law.ro trebuie tratate ca proprietate intelectuală protejată a MMC, prin efectul legii, conform prevederilor Legii 8 / 1996, atât ca și conținut cât și ca prezentare, în măsura în care nu se indică expres altfel. MMC acceptă ca unele secțiuni să fie copiate / descărcate și stocate de către clienții, furnizorii și colaboratorii existenți sau potențiali ai MMC, dar numai temporar și numai în scop de documentare și analiză proprie, orice alte utilizări necesitând prealabilul acord scris al MMC.

Prin excepție, informațiile din secțiunile „Ştiri juridice” și „Opinii juridice” pot fi stocate și difuzate în mod liber, în scop jurnalistic și informativ, dar numai nejuridic și necomercial, cu condiția indicării datei, autorului și sursei și a păstrării integrității lor, fiind recomandată și indicarea linkului la postarea originală a MMC. Această excepție, ce permite libera copiere și difuzare a știrilor și opiniilor juridice MMC fără prealabilul acord scris al MMC pentru fiecare caz în parte, nu este aplicabilă și fotografiilor și elementelor grafice ce însoțesc o anumită știre sau opinie. Articolele și publicațiile MMC afișate pe site pot fi citate conform legii și bunelor practici de profil. În măsura în care nu e indicat expres altfel pentru anumite elemente în parte, drepturile morale de autor aparțin persoanelor fizice autoare.

Politica de confidențialitate și protecția datelor

Politica MMC de confidențialitate legată de datele cu caracter personal și alte aspecte ale prelucrărilor de date cu caracter personal le regăsiți în secțiunile ”Date personale” și ”Cookie-uri”.

În ceea ce privește confidențialitatea avocațială cu privire la alte informații decât datele cu caracter personal, detaliile sunt precizate în subsecțiunea ”confidențialitatea” din secțiunea ”cum lucrăm”.

Aceste precizări din secțiunile susmenționate sunt aplicabile în ceea ce privește conținutul prezentului website www.mmc-law.ro , care este pagina oficială de Internet a Societății Civile de Avocați MUREŞAN MITITEAN CLEJA (MMC), care are CIF RO38952122 și date complete de identificare și contact precizate în secțiunea „contact” . Precizăm că www.mmclaw.ro nu este un website diferit ci doar o adresă diferită a acestui unic website propriu-zis al MMC, ambele domenii fiind deținute de MMC.

Aceste precizări sunt aplicabile și paginilor MMC de pe platformele de social media Facebook și LinkedIn , unde sunt repostate doar materiale publicate pe site-ul www.mmc-law.ro inclusiv cu link spre postarea de pe website, și sunt de asemenea aplicabile și în ceea ce privește activitatea MMC în general, inclusiv referitor la gestionarea informațiilor și documentelor pe suport de hârtie sau în format electronic ce nu sunt sau nu păstrate sau vehiculate online, precum și cu privire la conținutul comunicărilor verbale sau făcute în cadrul unor interacțiuni directe sau prin mijloace de comunicare la distanță ce nu au fost înregistrate audio sau video, nici transcrise sau rezumate în scris sau grafic.

Modificări ale termenilor și condițiilor

MMC își rezervă dreptul de a actualiza periodic, fără preaviz, termenii și condițiile de față, versiunea prezentă fiind v02 / iulie 2021.

Modificări ale conținutului website-ului

Prezenta versiune a site-ului are conținutul verificat de Baroul Cluj sub aspectul legalității conform Hotărârii Consiliului Baroului Cluj 65 / 2019, art. 249 din Statutul profesiei de avocat aprobat prin Hotărârea Consiliului UNBR 64 / 2011 și art. 20 din Codul Deontologic al Avocatului Român aprobat prin Hotărârea Consiliului UNBR 268 / 2017, fiind avizat prin Hotărârea 158 / 06.07.2021, înlocuind versiunea anterioară, avizată de Baroul Cluj prin Hotărârea 115 / 17.07.2018. Cum pagina de Facebook și LinkedIn doar reproduc unele elemente din conținutul site-ului, nu au avizare separată. Avizul Consiliului Baroului Cluj nu se referă la secțiunea ”Știri și opinii” care are evoluție dinamică.